Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu là hai lĩnh vực công nghệ quan trọng trong thời đại chuyển đổi số và cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Trong đó, Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence) đề cập đến việc thông qua trí tuệ con người đã thông minh hoá các sản phẩm phần mềm chuyên môn nghiệp vụ, các hoạt động của máy móc và các ứng dụng trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. TrongKhoa học dữ liệu tập trung khai thác nguồn dữ liệu ngày càng đa dạng và phong phú để trích xuất các thông tin hữu ích phục vụ cho nhiều lĩnh vực khác nhau, hoặc cải thiện hiệu quá trình thông minh hoá các sản phẩm phần mềm chuyên môn nghiệp vụ, các hoạt động của máy móc và các ứng dụng trong mọi lĩnh vực của cuộc sống mà Trí tuệ nhân tạo đang hướng đến.

 

Vì vậy, có thể nói Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu là hai lĩnh vực công nghệ tương trợ lẫn nhau làm tăng tốc quá trình chuyển đổi số. Ngành học Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu nhanh chóng trở thành ngành hấp dẫn nhất hiện nay tại Việt Nam cũng như trên Thế giới nên dẫn đến nhu cầu tuyển dụng ngày càng tăngkhông hạn chế số lượng tuyểncác doanh nghiệp CNTT trong và ngoài nước với mức lương khởikhá hấp dẫn dànhcho giới trẻ từ 2.000 USD/tháng đến 12.000USD/tháng.