LÝ DO BẠN NÊN HỌC NGÀNH TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU TẠI ĐẠI HỌC ĐÔNG Á

 

 • CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIÊN TIẾNChương trình được xây dựng dựa trên hợp tác của trường Đại học Đông Á với các trường Đại học tại Pháp và Bỉ. Theo định hướng ứng dụng và nghề nghiệp đảm bảo hội nhập tốt với khu vực thị trường lao động Nhật, châu Âu và Mỹ.
 • ỨNG DỤNG VÀ THỰC HÀNH THỰC NGHIỆPCác module nghề nghiệp được xây dựng dựa trên các yêu cầu giải quyết công việc tại doanh nghiệp, mỗi module được xây dựng theo các học phần có thời lượng thực hành trên 50%, có dự án thực tế. Mỗi module sinh viên thực hiện đánh giá thông qua một dự án thực tế. Ngoài ra, sinh viên học và làm thông qua 2 kì làm việc tại Doanh nghiệp. Sinh viên được thực hành, trải nghiệm thực tế và đạt năng lực đầu ra ngay trong quá trình học tập.
 • CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ CB GVSinh viên được học với cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại dưới sự hướng dẫn tận tâm của đội ngũ giảng viên và cán bộ Nhà trường
 • MÔI TRƯỜNG HỌC TẬPTrải nghiệm 4 năm SV tại Thành phố đáng sống Việt Nam : ĐẸP, THÂN THIỆN, AN NINH, CHI PHÍ HỢP LÝ, NGÔI TRƯỜNG ĐẸP
 • CƠ HỘI HỌC LÊN CÁC BẬC HỌC CAO HƠN TẠI CÁC NƯỚC TIÊN TIẾN NHƯ NHẬT BẢN, MỸ, CANADA, AUSTRALIA VÀ CÁC NƯỚC CHÂU ÂU: Chương trình cập nhập thường xuyên theo các chương trình tham khảo của các nước tiên tiến và thông qua các ký kết hợp tác về xây dựng chương trình đào tạo, đào tạo theo hình thức liên kết 1+3, 2+2 của Đại học Đông Á với các trường trên thế giới.
 • CƠ HỘI VIỆC LÀMSinh viên đạt chuẩn năng lực đầu ra về chuyên môn nghề nghiệp và đạt chuẩn về tiếng Anh có cơ hội cao làm việc tại các doanh nghiệp, dự án theo các thị trường tiếng Anh. Sinh viên đạt năng lực N3, N4 tiếng Nhật có cơ hội cao được làm việc tại các doanh nghiệp Nhật tại Nhật hoặc tại Việt Nam. Ngoài ra, sinh viên có thể được tuyển dụng làm việc tại các doanh nghiệp Việt Nam thông qua trung tâm giới thiệu việc làm của Nhà trường tại TP HCM hay tại ĐN-Miền Trung.
 • CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU BẬC ĐẠI HỌC GỒM:

   

  • Phần chuyên môn nghề nghiệp ngành Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu được thiết kế theo quy định của Bộ GDĐT và  nhu cầu của cộng đồng doanh nghiệp, có tổng thời lượng là 150 tín chỉ, được phân bổ 9 học kỳ. Mỗi tín chỉ có đơn giá học phí là 570.000 và ổn định cho toàn khóa học.
  • Chương trình ngoại ngữ theo quy định của BGD& ĐT đối với  SV bậc ĐH để đạt năng lực đầu ra về ngoại ngữ tương được 500 TOEIC. SV được học là 38 tín chỉ. Phần này nếu SV đã đạt rồi thì được miễn học. SV chưa đạt thì đăng ký học 1 trong 4 ngoại ngữ tại Trung tâm ngoại ngữ của Nhà trường ngay từ đầu khóa học, nhất là đối với SV đăng ký đi làm việc tại Nhật. Phần ngoại ngữ có học phí hỗ trợ bằng 50% học phí chuyên môn.
  • Ngoài ra, còn có Chương trình giáo dục thể chất và quốc phòng theo quy định của BGD là 11 tín chỉ do trường Quân sự thành phố đào tạo cho SV là thanh niên, cũng có học phí hổ trợ như ngoại ngữ.
  • Học phí được ổn định cho toàn khóa cho dù có dịch bệnh hoặc học online, hoặc Nhà trường có tăng thêm nội dung số tín chỉ cũng không tăng học phí và được quyết toán vào cuối khóa học
  • Tất cả các phần nội dung chương trình trên được phân bổ 9 học kỳ  và 3 kỳ hè ở năm 1, năm 2 và năm 3.
  • SV tốt nghiệp ra trường nhận bằng Kỹ sư.

   

NĂM HỌC

NỘI DUNG CHÍNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU

Năm 1

Giáo dục đại cương

Lý luận chính trị

Kỹ năng phương pháp học ĐH

Tin học

Ngoại Ngữ

Kiến thức cơ sở ngành,

Kiến thức cơ sở khối ngành

Năng lực đầu ra:

- Các môn học đại cương giúp: Sinh viên có các kỹ năng của thế kỷ 21 (kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp thuyết trình trong môi trường làm việc đa văn hóa kỹ năng truyền thông) và các kỹ năng nghề nghiệp đặc thù. Có phẩm chất đạo đức NN để phục vụ cho Doanh Nghiệp và phụng sự xã hội, có tinh thần sẻ chia, có năng lực thích ứng trong môi trường đa văn hóa, năng lực tự học và học tập suốt đời.

- Các môn cơ sở ngành mang đến khả năng phân tích, tổng hợp, đánh giá và vận dụng các kiến thức vào việc giải quyết các vấn đề của thực tế nghề nghiệp trong tư vấn thiết kế, thi công các công trình xây dựng.

Năm 2 & Năm 3

 

Ngoại ngữ

Năng lực đầu ra: Sinh viên đạt năng lực Ngoại ngữ TOEIC 500

Quản lý dự án & Khởi nghiệp & Nghiên cứu khoa học

Năng lực đầu ra:

- Sinh viên có khả năng khởi nghiệp 1 dự án cá nhân.

- Sinh viên có khả năng nghiên cứu và viết bài báo khoa học.

Sinh viên sẽ học các module:

- Học máy (Machine Learning)

- Học sâu ( Deep Learning)

- Lập trình giao diện Web

- Lập trình Web

- Lập trình di động/ BlockChain

Năng lực đầu ra :

- Thành thạo lập trình các thuật toán học máy (Decision Tree, Linear Regression, K-Meaning) và vận dụng các mô hình CNN, RNN, Auto Decoder, để phát triển các module và xây dựng mô hình học máy.

- Sinh viên thành thạo lập trình các thuật toán học sâu với tensorflow, tensorrt, pytorch để nhận dạng hình ảnh, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, phân loại văn bản.

- Sinh viên có năng lực Lập trình website theo yêu cầu của doanh nghiệp.

Đồ án môn học :

- Nhóm 06 sinh viên tham gia xây dựng được một ứng dụng thực tế dùng máy học (Đã có bộ dữ liệu mẫu). Sinh viên chọn 1 trong các đề tài sau:

 

Đề tài 01: - Phát hiện gian lận thẻ tín dụng - Trong dự án này, sinh viên sẽ học cách tập trung vào phát hiện bất thường bằng cách sử dụng mật độ xác suất để phát hiện gian lận thẻ tín dụng.

 

Đề tài 02 -  Nâng độ phân giải hình ảnh với SRCNN - Tìm hiểu cách triển khai và sử dụng phiên bản Tensorflow của Mạng nơ-ron siêu phân giải (SRCNN) để cải thiện chất lượng hình ảnh.

 

Đề tài 03: Dự đoán đánh giá trò chơi : Trong dự án này,  sinh viên sẽ thấy cách thực hiện phân tích hồi quy tuyến tính bằng cách dự đoán các đánh giá trung bình về trò chơi và hiệu quả trò chơi. 

Đề tài 04 : Phân cụm thị trường chứng khoán - Sinh viên Học cách sử dụng thuật toán phân cụm K-means để tìm các công ty có liên quan bằng cách tìm mối tương quan giữa các chuyển động của thị trường chứng khoán trong một khoảng thời gian nhất định.

 

Đề tài 05: Xử lý ngôn ngữ tự nhiên trong Python - Dự án này sinh viên sẽ tập trung vào phương pháp xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), chẳng hạn như mã hóa các từ và câu, một phần của nhận dạng giọng nói và gắn thẻ, và phân khúc cụm từ.

 

Đề tài 06 : Đạt được hiệu suất gần như tiên tiến trong các nhiệm vụ nhận dạng đối tượng bằng cách sử dụng Học sâu - Trong dự án này,  sinh viên sẽ sử dụng bộ dữ liệu nhận dạng đối tượng CIFAR-10 làm chuẩn để triển khai mạng nơ-ron sâu được công bố gần đây.

 

Đề tài 07 : Xử lý ngôn ngữ tự nhiên: Phân loại văn bản - Trong dự án này, bạn sẽ học cách tiếp cận nâng cao đối với Ngôn ngữ tự nhiên. Xử lý bằng cách giải quyết một nhiệm vụ phân loại văn bản bằng cách sử dụng nhiều thuật toán phân loại.

 

Đề tài 08 : K-Means Clustering để Phân tích Hình ảnh - Trong dự án này, bạn sẽ học cách sử dụng K-Means Clustering một cách không giám sát để phân tích và phân loại hình ảnh 28 x 28 pixel từ bộ dữ liệu MNIST.

 

Đề tài 09 : Nén & Trực quan Dữ liệu Sử dụng Phân tích Thành phần Nguyên tắc - Dự án này sẽ chỉ cho sinh viên cách nén tập dữ

 

Đề tài 10: Dự đoán thu nhập cá nhân.

 

Năm 4 & Năm 4.5

Sinh viên sẽ học các module:

- Thị giác máy tính

- Dữ liệu lớn (Big Data)

- Xử lý ngôn ngữ tự nhiên ( Nature language processing)

- Hệ chuyên gia ( Expert systems)

Năng lực đầu ra :

- Sinh viên thành thạo áp dụng các mô hình phát hiện đối tượng như khu vực-CNN và ResNet-50, thực hiện phân đoạn hình ảnh bằng cách sử dụng các biến thể của mạng tích hợp đầy đủ (FCN) bao gồm U-Net và  Mask-RCNN nhằm phát hiện đối tượng, phân loại hình ảnh, đánh nhãn hình ảnh.

 

- Sinh viên thành thạo các yếu tố V của dữ liệu lớn(khối lượng, vận tốc, sự đa dạng, tính xác thực, hóa trị và giá trị), thành thạo xác định đâu là vấn đề của dữ liệu lớn, giải trình và khắc phục được các vấn đề từ thu thập, phân tích, giám sát đến báo cáo dữ liệu bằng cách sử dụng các  hệ thống như YARN, HDFS, Hadoop.

 

- Sinh viên thành thạo lập trình hồi quy logistic, sử dụng mô hình Markov, mạng thần kinh dày đặc, bộ mã hoá- giải mã để phân tích cảm tính, dịch các từ, sữa các từ sai chính tả, xử lý văn bản(tạo, nhận dạng địa danh,các câu trùng lặp) và tóm tắt văn bản, xây dựng chatbot.

 

 

Đồ án môn học:

Nhóm 06 sinh viên tham gia xây dựng được một ứng dụng thực tế dùng có sử dụng Big Data:

Đề tài 01: Ứng dụng phân tích dữ liệu lớn trong hệ thống website Học trực tuyến

Đề tài 02: Ứng dụng phân tích dữ liệu lớn trong hệ thống dự đoán chuyển đổi khách hàng

Đề tài 03: Ứng dụng phân tích dữ liệu lớn trong hệ thống dự đoán nhân viên nghỉ việc

Đề tài 04: Ứng dụng phân tích dữ liệu lớn trong hệ thống dự đoán xu hướng thị trường (Chứng khoán, Bất động sản, tiền kỹ thuật số..)

Đề tài 05: Ứng dụng phân tích dữ liệu lớn trong hệ thống dự đoán về thiên tai(Mưa bão, lũ lụt…)

 

- Xây dựng được một ứng dụng thực tế với NLP:

Đề tài 1: Phân tích cảm xúc từ văn bản người dùng

Đề tài 2: Xây dựng Bot hỗ trợ khách hàng

Đề tài 3: Xây dựng ứng dụng nhận dạng giọng nói

Đề tài 4: Xây dựng ứng dụng tóm tắt nội dung văn bản

Đề tài 5: Xây dựng máy dịch văn bản tự động

 

TT & KLTN

Sinh viên có 2 lựa chọn:

a. NCKH (Đề tài nghiên cứu): SV giỏi và có ý tưởng nghiên cứu

b. KLTN (Đồ án tốt nghiệp)

1. Thực hiện đồ án (thiết kế giải pháp, hoàn thiện sản phẩm, triển khai thực tế nếu có thể) thuộc các lĩnh vực sau:

- Sản phẩm/Dịch vụ phần mềm thông minh

- Sản phẩm/Dịch vụ phân tích xử lý dữ liệu để khai phá dữ liệu mới, lựa chọn đưa ra các quyết định phù hợp

- Sản phẩm/Dịch vụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên, xử lý văn bản, tiếng nói

- Sản phẩm/Dịch vụ phát hiện nhận dạng chuyển động, phân loại, xử lý ảnh

- Triển khai cài đặt, xây dựng các thuật toán hoặc các mô hình trí tuệ nhân tạo để giải quyết vấn đề thực tiễn

- Sản phẩm/Dịch vụ dựa trên nền tảng Blockchain

- Sản phẩm/Dịch vụ FINTech

- Sản phẩm game cho webApp/mobileApp.

- Sản phẩm/Dịch vụ thương mại điện tử

- Sản phẩm/Dịch vụ cho thiết bị di động;

2. Phát triển từ các đồ án module (liên kết nhiều module, có tính sáng tạo, tính mới: công nghệ và ứng dụng, có sản phẩm hoàn chỉnh triển khai được vào thực tế).

CHÍNH SÁCH HỌC PHÍ NGÀNH TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU

(Trích thông báo học phí)

 

1. Mức học phí của chương trình đào tạo

Đơn giá/

tín chỉ

Tổng số tín chỉ

Học phí từ HK 1 đến 7

Học kỳ 8 (HK cuối)

Tổng HP/khóa

Số TC/Kỳ

Học phí/Kỳ

Số TC/Kỳ

Học phí

570.000 đồng

138

16

9.120.000 đồng

26

14.820.000 đồng

82.020.000 đồng

280.000 đồng

12

2

560.000 đồng

 

 

 

2. Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng (GDTC & GDQP):

Theo Thông tư số 05/2020/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT về Chương trình GDQP và an ninh, do Trường Quân sự Quân khu 5 tại TP Đà Nẵng tổ chức đào tạo. Gồm 3 tín chỉ GDTC và 8 tín chỉ GDQP, có học phí 280.000 đồng/tín chỉ.

Đơn giá/1 tín chỉ

Học từ học kỳ 2 đến 4 mỗi HK 2 tín chỉ

Học kỳ 5

Số TC/Kỳ

Học phí

Số TC/Kỳ

Học phí

280.000 đồng

2 tín chỉ x 3 kỳ

560.000/kỳ x 3=1.680.000 đồng

5

1.400.000 đồng

 

3. Học phí ngoại ngữ theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT 24/01/2014 của Bộ GD&ĐT về Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc thì SV ĐH phải đạt năng lực ngoại ngữ.

Nên SV sẽ được khảo sát đầu vào và xếp lớp theo trình độ của SV. Những SV đã đạt năng lực theo chuẩn quốc gia hoặc năng lực theo chuẩn quốc tế tiếng Anh ≥500 TOEIC (hoặc tiếng Nhật: N4, tiếng Trung: HSK3, tiếng Hàn: Level 3 do SV chọn) sẽ được miễn học. SV chưa đạt thì đăng ký học ngay từ đầu khóa học. Chương trình ngoại ngữ ở tất cả các ngành (trừ các ngành về ngôn ngữ) là 38 tín chỉ và học trong 5 học kỳ, từ học kỳ 2. Mức học phí hỗ trợ là 280.000 đồng/1 tín chỉ và được phân bổ theo 5 học kỳ. Mỗi học kỳ 7 tín chỉ tương ứng với học phí 1,960,000 đồng/1 học kỳ. SV phải đạt năng lực ngoại ngữ tương ứng theo quy định để nhận bằng tốt nghiệp ra trường.

4. Ngành phụ: Có thời lượng 16 tín chỉ với mức học phí hỗ trợ 400.000 đồng/tín chỉ và được phân bổ từ năm thứ 3 do SV đăng ký chọn ngành phụ.

5. Học phí học kỳ 1: Nhằm chia sẻ khó khăn trong giai đoạn dịch bệnh, Nhà trường dành học bổng Khuyến học cho SV là 3.000.000 đồng ngay năm đầu, gồm: hỗ trợ học phí 1.500.000 đồng cho 2 học kỳ đầu và quà tặng trị giá 1.500.000  đồng là các trang dụng cần thiết khi đi học xa nhà, gồm: 1 balo; 1 áo sơ mi; 2 bộ quần áo thể thao. Ngoài ra, SV còn được hưởng các chính sách học bổng Khuyến tài nếu đạt năng lực theo quy định của Nhà trường.

Số tín chỉ

Học phí

Học bổng

Học phí nộp

Hiện vật

Tiền mặt

 

16

9.120.000 đồng

Trị giá 1.500.000 đồng, gồm:

1 balo; 1 áo sơ mi; 2 bộ quần áo thể thao

1.500.000 đồng/

2 học kỳ

8.370.000 đồng

 

6. Các khoản phí khác (Nhà trường thu hộ khi nhập học)

6.1. Phí làm Thẻ sinh viên               : 50.000 đồng;                     - 6.2. Phí khám sức khỏe đầu khóa               : 40.000 đồng

6.3. Bảo hiểm thân thể (tự nguyện): 100.000 đồng (12 tháng); - 6.4. Bảo hiểm y tế (bắt buộc): 563.220 đồng 12 tháng)

* Khi SV ổn định & xếp lớp học ngoại ngữ, lịch học sẽ điều chỉnh cho phù hợp nên sẽ có tăng giảm ở mỗi học kỳ nhưng số tín chỉ và đơn giá học phí trên là ổn định cho toàn khóa học và được quyết toán vào cuối khóa học;