Kết quả bảo vệ nghiên cứu khoa học cấp khoa của sinh viên năm 2020-2021

Ngày 29/05/2021, mặc dù đang thực hiện giãn cách nhằm phòng chống dịch bệnh covid nhưng khoa Công Nghệ Thông Tin vẫn tổ chức thành công buổi bảo vệ nghiên cứu khoa học cấp khoa cho sinh viên năm học 2020-2021.

Tham gia bảo vệ đợt này, các em sinh viên tham dự với các đề tài nghiên cứu hay, mang tính ứng dụng thực tiễn cao.

Danh sách đề tài bảo vệ:

STT Tên đề tài Sinh viên thực hiện Kết quả
1 Xây dựngwebsite thi TOEIC La Phê
Võ Quốc Khánh
Nguyễn Thanh Tùng
Đạt
2 Hệ thống thi trắc nghiệm trực tuyến RealTime Nguyễn Đình Việt
Đinh Sỹ Hùng
Đạt (Bảo vệ cấp trường)
3 Xây dựng website thi thử ILETS tích hợp thuật toán Most Popular Recommender System Võ Văn Thành
Hà Em
Cao Xuân Thành
Đạt (Bảo vệ cấp trường)
4 Xây dựng hệ thống quản lý nhà trọ Nguyễn Châu Quyền
Nguyễn Châu Phát
Đạt (Bảo vệ cấp trường)

Dưới sự hướng dẫn của Thầy/Cô, đề tài nghiên cứu khoa học của các nhóm phần lớn giải quyết được những vấn đề thiết thực trong học tập, công việc cũng như đời sống trên cơ sở vận dụng các công nghệ lập trình Web mới như React JS, Node JS, RealTime Database kết hợp với thuật toán.

Một số hình ảnh liên quan đến sản phẩm nghiên cứu khoa học của sinh viên:

Hệ thống website quản lý nhà trọ

Hệ thống website thi TOEIC

Hệ thống website thi trắc nghiệm trực tuyến Realtime

Mặc dù còn những hạn chế và khó khăn nhất định nhưng với sự cố gắng và nỗ lực của sinh viên trong việc tìm tòi, nghiên cứu đã được hội đồng khoa học khoa đánh giá cao tính sáng tạo và tính mới trong các sản phẩm tham gia bảo vệ đợt này. Đặc biệt trong số này có những em sinh viên năm thứ 2 nhưng đã tham gia bảo vệ và sản phẩm của các em được hội đồng đánh giá cao và đẩy triển vọng có thể triển khai thực tế.

Kết thúc buổi bảo vệ, Chủ tịch hội đồng TS.Đỗ Sính kết luận và đưa ra những góp ý, nhận xét chung đối với các nhóm có sản phẩm tốt tiếp tục hoàn thiện để tham gia bảo vệ nghiên cứu khoa học cấp trường trong thời gian sắp đến.

yes Video toàn bộ buổi bảo vệ online: liên kết

Từ khóa