Danh sách các xuất bản của nhóm nghiên cứu Viện IAD Đại học Đông Á

Trong những năm vừa qua, nhóm nghiên cứu của Viện IAD đại học Đông Á đã tập trung vào định hướng nghiên cứu này, họ đã xuất bản được những phương pháp phát hiện bất thường sử dụng các phương pháp thống kê, học máy, học sâu và thị giác máy tính. Những nghiên cứu này đã được xuất bản trên các tạp chí SCI/ SCIE và các hội nghị quốc tế uy tín trong ngành. Dưới đây là danh sách các xuất bản của nhóm nghiên cứu đại học Đông Á:

Trong nền kinh tế cạnh tranh toàn cầu ngày nay,  một nhiệm vụ hết sức quan trọng đối với các công ty và doanh nghiệp là phải giảm thiểu lãng phí và tăng hiệu suất trong quá trình sản xuất. 6 Sigma (six Sigma) là một trong những phương pháp hiệu quả để thực hiện được nhiệm vụ này. 6 Sigma được tạo ra bởi hơn 500 công ty lớn trên thế giới và ngày nay nó được áp dụng rộng rãi trong việc đảm bảo chất lượng ở hầu hết các quá trình sản xuất công nghiệp. Quy tắc này hướng tới việc cải thiện chất lượng của quá trình sản xuất, loại bỏ nguy cơ gây lãng phí và giảm chi phí sản xuất. Giám sát quá trình bằng thống kê (Statistical Control Process - SPC) là phương pháp hiệu quả nằm trong nhóm các phương pháp của 6 Sigma. Phương pháp này sử dụng các kiểm đồ như là công cụ chính để giám sát các đặc trưng và phát hiện bất thường trong các quá trình. Hơn nữa, chúng ta có thể xem kiểm đồ là một công cụ để phát hiện bất thường trong quá trình bằng dữ liệu thu thập đuợc. Cần lưu ý rằng phát hiện bất thường là một chủ đề nghiên cứu quan trọng trong khoa học dữ liệu. Mục tiêu của việc phát hiện bất thường là phát hiện nhanh nhất có thể sự thay đổi của quá trình so với trạng thái bình thường, kỹ thuật này có ý nghĩa trong việc phát hiện gian lận tín dụng, phát hiện tấn công mạng, phát hiện sự hư hỏng của các thiết bị cơ khí trong hệ thống sản xuất,…

Trong những năm vừa qua, nhóm nghiên cứu của đại học Đông Á đã tập trung vào định hướng nghiên cứu này, họ đã xuất bản được những phương pháp phát hiện bất thường sử dụng các phương pháp thống kê, học máy, học sâu và thị giác máy tính. Những nghiên cứu này đã được xuất bản trên các tạp chí SCI/ SCIE và các hội nghị quốc tế uy tín trong ngành. Dưới đây là danh sách các xuất bản của nhóm nghiên cứu đại học Đông Á:

 

 

IAD Publications

 

 1. "Tran P.H., Tran K.P., Rakitzis A.","A Synthetic median control chart for monitoring the process mean with measurement errors",2019,"Quality and Reliability Engineering International","10.1002/qre.2447",

 

 1. "Nguyen H.D., Gouno E.","Maximum likelihood and Bayesian inference for common-cause of failure model",2019,"Reliability Engineering and System Safety","10.1016/j.ress.2018.10.003",

 

 1. "Nguyen H.D., Tran K.P., Heuchenne C.","Monitoring the ratio of two normal variables using variable sampling interval exponentially weighted moving average control charts",2019,"Quality and Reliability Engineering International","10.1002/qre.2412",

 

 1. "Tran K.P., Nguyen H.D., Nguyen Q.T., Chattinnawat W.","One-Sided Synthetic Control Charts for Monitoring the Coefficient of Variation with Measurement Errors",2019,"IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management","10.1109/IEEM.2018.8607320",

 

 1. "Tran K.P., Nguyen H.D., Tran P.H., Heuchenne C.","On the performance of CUSUM control charts for monitoring the coefficient of variation with measurement errors",2019,"International Journal of Advanced Manufacturing Technology","10.1007/s00170-019-03987-6",

 

 1. "Nguyen H.D., Nguyen Q.T., Tran K.P., Ho D.P.","On the performance of VSI Shewhart control chart for monitoring the coefficient of variation in the presence of measurement errors",2019,"International Journal of Advanced Manufacturing Technology","10.1007/s00170-019-03352-7",

 

 1. "Tran K.P., Castagliola P., Nguyen T.H., Cuzol A.","Design of a Variable Sampling Interval EWMA Median Control Chart",2019,"International Journal of Reliability, Quality and Safety Engineering","10.1142/S0218539319500219",

 

 1. "Nguyen Q.T., Thu Huong T., Tran K.P., Nguyen M.K., Castagliola P., Lardjane S.","Nested one-class support vector machines for network intrusion detection",2018,"2018 IEEE 7th International Conference on Communications and Electronics, ICCE 2018","10.1109/CCE.2018.8465718",

 

 1. "Tran P.H., Heuchenne C., Tran K.P., Tran P.H, Huong T.T., Huong Le T.M.","Real time data-Driven approaches for credit card fraud detection",2018,"ACM International Conference Proceeding Series","10.1145/3194188.3194196",

 

 1. "Tran P.H., Heuchenne C., Tran K.P., Nguyen T.A.D., Huong T.T., Do C.N.","A variable sampling interval EWMA distribution-Free control chart for monitoring services quality",2018,"ACM International Conference Proceeding Series","10.1145/3194188.3194191",

 

 1. "Trinh V.V., Tran K.P., Huong T.T.","Data driven hyperparameter optimization of one-class support vector machines for anomaly detection in wireless sensor networks",2017,"International Conference on Advanced Technologies for Communications","10.1109/ATC.2017.8167642",

 

 1. "Trinh V.V., Tran K.P., Mai A.T.","Anomaly detection in wireless sensor networks via support vector data description with mahalanobis kernels and discriminative adjustment",2017,"2017 4th NAFOSTED Conference on Information and Computer Science, NICS 2017 - Proceedings","10.1109/NAFOSTED.2017.8108030",

 

 1. "Tran K.P., Castagliola P., Balakrishnan N.","On the Performance of Shewhart median Chart in the Presence of Measurement Errors",2017,"Quality and Reliability Engineering International","10.1002/qre.2087",

 

 1. Nguyen Q.T., Nguyen H.D., Tran K.P.., Castagliola P. , and Frénod E. “Real-Time Production Monitoring approach for Smart Manufacturing with Artificial Intelligence techniques”, ISSAT International Conference on Data Science in Business, Finance and Industry (DSBFI 2019), Danang, Vietnam, July 3-5, 2019