Thông báo học tập sau thời gian nghỉ lễ 30/04 và 01/05

Tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp, đặc biệt là sau kỳ nghỉ Lễ 30-4 và 1-5 tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Để bảo vệ SV, thầy cô và cộng đồng, Nhà trường tổ chức giảng dạy và học tập online ngay sau lễ. 

enlightened Bắt đầu học online từ thứ 2 (ngày 03/5/2021) để phòng, chống dịch

enlightened Sinh viên có thể xem thời khóa biểu học online tại liên kết hoặc liên kết

enlightened Sinh viên thực hiện khai báo y tế từ ngày 02/5/2021 tại liên kết  hoặc liên kết