[KẾ HOẠCH] Tổ chức cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường Năm học 2020-2021